การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.