ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ( MATHEMATICS CONTEST 2022 )
ความสามารถทางคณิตศาสตร์

 

 

 

คะแนนสอบ-ป4-6-1.pdf (118 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม1-1.pdf (158 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม2.pdf (146 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม-3-1.pdf (152 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม4.pdf (133 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม-5-1.pdf (193 downloads)

 

คะแนนสอบ-ม-6.pdf (153 downloads)