เปิดอ่าน: 23

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นศท.ชั้นปีที่ 1 ปฐมนิเทศ ชั้นปีที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงหารหลังเก่า ชั้นปีที่ 3 ฝึกทบทวนท่ากายบริหาร