ท่านผู้อำนวยการ วิเชียร  แสงศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-คณะครู  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสักการะ และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหสราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ. หอประชุมอำเภอตระการพืชผล