16  มกราคม  2566 โรงเรียนจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร รำลึกถึงพระคุณครู  พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ อาคาร50 ปี ม.ต.ก