พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565  โดยท่านผู้อำนวยการ นายวิเชียร   แสงศรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีที่หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล