เปิดอ่าน: 88
ประมวลภาพกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี2565 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม  2565 ณ.โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

 

                                                                                                                                                                                                 วราวุธ  สว่างสุรีย์  ข่าว
                                                                                                                                                                                    อุทัยวรรณ  พันธ์สุวรรณ  ภาพ
                                                                                                                                                                                   วีรชาติ  กรินรักษ์   ตัดต่อ/วีดีโอ