เปิดอ่าน: 49
 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โดยกลุ่มสาระศิลปะ นำคณะนางรำร่วมแสดงใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่14 กรกฎาคม2565 ณ.ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี