1. วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร. ม.ต.ก. ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง รองฯ บุญหลาย หมื่นท้าว เพื่อดำรงตำแหน่ง รองฯ ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ นำโดย ผอ. วิเชียร แสงศรี ณ หอประชุม ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาฯ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี