เปิดอ่าน: 23
วันที่ 12 ตุลาคม  2565   โรงเรียนได้จัดงานต้อนรับ นางจารุวรรณ  เสียงไพเราะ  เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โดยมี แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหาร- ครูโรงเรียนหกสิบพรรษษาวืทยาคม  และคณะผู้บริหาร- คณะครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล    ให้การต้อนรับ ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์  อาคาร 5