ดอกเตอร์ พระมหาบันทอน สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ(เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก)มอบโต๊ะหมู่ไว้ประจำห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 27ตุลาคม2565