ทีมบริหารกิจการ​นักเรียน นำโดยท่านผอ.วิเชียร แสงศรี (พสน). ตรวจความเรียบร้อยจุดความเสี่ยงในวันลอยกระทง(8พ.ย.2565)ณ.บริเวณริมหนองขุหลุ