นายวิเชียร​ แสงศรี​ เดินทางไปกราบ​นมัสการ​ คารวะ​ แนะนำตัวเอง​กับเจ้าคณะอำเภอฯ, รองเจ้าคณะอำเภอฯ, นายอำเภอตระการพืชผล, นายกเทศมนตรี​เทศบาลตำบลตระการพืชผล…
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล