เปิดอ่าน: 44
             
              ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทงานเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ