วันที่ 6 ตุลาคม  2565 โรงเรียนจัดพิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่  นายวิเชียร  แสงศรี  โดยมี พระสงฆ์ทั้งหมด 4 รูป นำโดย พระมหาบันทอน สุธีโร ( ดร.)ตำแหน่ง -รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ร.ร. เขมราฐพิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี