พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธรราชเจ้า ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2565