เปิดอ่าน: 95

 

            วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน(ครบรอบ53ปี)


วราวุธ  สว่างสุรีย์              ข่าว
งานโสตทัศนศึกษา         ภาพนิ่ง