พิธีเปิดค่ายสานฝันฉันพี่น้องปีที่ 29 โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร แสงศรี ประธานในพิธี  ท่านรองบุญหลาย หมื่นท้าว ท่านรองจุไรรัตน์ หลักชุม ท่านรองจารุวรรณ เสียงไพเราะ และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่าย ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2565 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์  อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

บรรยากาศการเข้าค่ายสานฝันฉันพี่น้องปีที่ 29
– วันที่ 17 ตุลาคม คุณหมอนก จากรพ.ตระการพืชผลและครูเก๋ (รุ่นพี่และศิษย์เก่าของ มตก และค่ายสานฝัน) มาแนะแนวทางการเรียนเพื่อเป็นหมอให้กับน้องๆ
– วันที่ 18 ตุลาคม ทีมพยาบาลจากรพ.ตระการพืชผล มาพบปะ ให้ความรู้และแนะแนวทางในการเป็นพยาบาลให้กับน้องๆค่าย
– ทีมคุณพี่วินัยและพี่ปุ๋ย ทีมสานต่อค่ายสานฝัน มาพบปะ แนะแนวทางในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ครับ