วันจักรี ๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ นายวารี จอมเกาะ นางอนัญญา ต่วนคำ่ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้เป็นตัวแทนในนามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจ ักรีบรมราชวงศ์” ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ   ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล