เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล นำโดยท่านรองจารุวรรณ เสียงไพเราะ ร่วมถวายต้นเงินผ้าป่าวัดเกษมสำราญ จำนวนเงิน 13,224 บาท