วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี