เปิดอ่าน: 45
วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงใน พิธีเปิดกีฬาภายในของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เมื่อวันที่27กรกฎาคม 2565