ท่านผู้อำนวยการวิเชียร  แสงศรี ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565