วันที่ 17  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2565  แบบ ONSITE  100%