เปิดอ่าน: 21
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี