ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตั้งอยู่เลขที่  137 บ้านดอนทับช้าง  หมู่ที่ 6  ถนนอุบลฯ–ตระการฯ  ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ 045- 959664
E-mail : sitemtk@mtk.ac.th
Website http://www.mtk.ac.th/
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 54.9กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที และระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ถนนเลี่ยงเมือง   สี่แยก อบต.กุดลาด บ้านกุดลาด หมู่ 9 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 47.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 39 นาที

กรุณาใส่หัวข้อ/รายละเอียด