คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพืชผลโครงการค่ายพัฒนาด้าน.ICT. เข้าศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์​ หลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยี​ การทำโครงานระดับนานาชาติ​ และการสอบสอวน.​ คอมพิวเตอร์​ ณ​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี