เปิดอ่าน: 101

วราวุธ  สว่างสุรีย์              ข่าว
อุทัยวรรณ พันธุ์สุวรรณ    ภาพนิ่ง
อดิสรณ์     วิถาระพันธ์     ตัดต่อวีดีโอ