Month: October 2022

ผ.อ.เขต สพม. อ.บ-อ.จ มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.กนิษฐา    ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ พบปะคณะครูในสหวิทยาเขต หอไตร เพื่อมอบนโบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสพม.อบ-อจ  ด้วยระบบ S-PDCA เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์

ด.ร.พระมหาบันทอน สุธีโร มอบโต๊ะหมู่บูชา

ดอกเตอร์ พระมหาบันทอน สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ(เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก)มอบโต๊ะหมู่ไว้ประจำห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 27ตุลาคม2565

นายวิเชียร​ แสงศรี กราบ​นมัสการ​ คารวะ​ แนะนำตัวเอง

นายวิเชียร​ แสงศรี​ เดินทางไปกราบ​นมัสการ​ คารวะ​ แนะนำตัวเอง​กับเจ้าคณะอำเภอฯ, รองเจ้าคณะอำเภอฯ, นายอำเภอตระการพืชผล, นายกเทศมนตรี​เทศบาลตำบลตระการพืชผล… ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจิตอาสาด้านการบริการในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจิตอาสาด้านการบริการในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อค้นหาและพัฒนาตัวเอง ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565  โดยท่านผู้อำนวยการ นายวิเชียร   แสงศรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีที่หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล