Category: ภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตาม การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1/2566

วันที่24มกราคม 2566 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ มาติดตาม การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่1/2566 

โครงการค่ายพัฒนาด้าน.ICT. เข้าศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์​

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพืชผลโครงการค่ายพัฒนาด้าน.ICT. เข้าศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์​ หลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยี​ การทำโครงานระดับนานาชาติ​ และการสอบสอวน.​ คอมพิวเตอร์​ ณ​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ท่านผู้อำนวยการวิเชียร  แสงศรี ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565  

วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี

ทีมบริหารกิจการนักเรียนออกตรวจความเรียบร้อยจุดเสี่ยงวันลอยกระทง

ทีมบริหารกิจการ​นักเรียน นำโดยท่านผอ.วิเชียร แสงศรี (พสน). ตรวจความเรียบร้อยจุดความเสี่ยงในวันลอยกระทง(8พ.ย.2565)ณ.บริเวณริมหนองขุหลุ

ต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ ย้ายมาจาก.. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงาม​

ด.ร.พระมหาบันทอน สุธีโร มอบโต๊ะหมู่บูชา

ดอกเตอร์ พระมหาบันทอน สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ(เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก)มอบโต๊ะหมู่ไว้ประจำห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 27ตุลาคม2565