Category: รอบรั้ว ม.ต.ก.วันนี้

วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป้นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี- อำนาจเจริญ ครั้งที่5/2565 โดยมีดร.กนิษฐา  ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ อาคาร 5 

ทีมบริหารกิจการนักเรียนออกตรวจความเรียบร้อยจุดเสี่ยงวันลอยกระทง

ทีมบริหารกิจการ​นักเรียน นำโดยท่านผอ.วิเชียร แสงศรี (พสน). ตรวจความเรียบร้อยจุดความเสี่ยงในวันลอยกระทง(8พ.ย.2565)ณ.บริเวณริมหนองขุหลุ

ต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ ย้ายมาจาก.. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงาม​

ผ.อ.เขต สพม. อ.บ-อ.จ มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.กนิษฐา    ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ พบปะคณะครูในสหวิทยาเขต หอไตร เพื่อมอบนโบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสพม.อบ-อจ  ด้วยระบบ S-PDCA เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์

ด.ร.พระมหาบันทอน สุธีโร มอบโต๊ะหมู่บูชา

ดอกเตอร์ พระมหาบันทอน สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ(เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก)มอบโต๊ะหมู่ไว้ประจำห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 27ตุลาคม2565